BESTEL DE SCOVER VIA UW DEALER DEALERLIJST

GELIJKWAARDIG AAN BOUW- KUNDIGE OPLOSSINGEN RAPPORT

GECERTIFICEERD DOOR KIWA EN WARINGTONFIREGENT CERTIFICATEN 

 brandveilig

 parkeren bij de deur

 eenvoudig in gebruik

 betaalbaar


 

Scover behaalde de tweede plaats bij de 'Innovatieprijs Brandveiligheid 2013'. Tijdens het Congres 'Vat op Brandveiligheid' op 18 april 2013 werd de prijs uitgereikt. Zie voor meer informatie: www.brandpreventieforum.nl.

 

 

Veiligheid

Het binnen parkeren van de scootmobiel brengt risico's met zich mee omdat het een enorme rookontwikkelaar is als hij vlam vat. Daarnaast kan het zo zijn dat de scootmobiel een vluchtroute (deels) blokkeert waardoor onvoldoende ruimte voor de brandweer en andere hulpdiensten is.

Door uw scootmobiel onder een brandwerende overkapping te parkeren is het risico op brand van de scootmobiel volledig geëlimineerd en zal er geen rookontwikkeling plaats vinden.
Bovendien kunt u door het aanbrengen van de Scover een vaste parkeerplaats realiseren in de rookvrije vluchtroute van het gebouw zodat u kunt bepalen of er altijd een voldoende brede vluchtroute open blijft.

De minimale afmeting voor een vluchtroute is afhankelijk van het aantal mensen dat gebruik maakt van de route en hun mobiliteit. In het algemeen moet het traject van een rookvrije vluchtroute altijd een minimale vrije breedte van 0,85 meter en ten een hoogte van tenminste 2,3 meter hebben, maar hiervoor is altijd specifiek bouwkundig advies noodzakelijk.

Keurmerk en Advies

De Scover is gekeurd en onder accreditatie gecertificeerd op haar effectiviteit door KIWA en Warrington Fire Gent. Deze keuring heeft zich gericht op de veiligheidsaspecten:

  • de bescherming tegen brand van buitenaf

  • het voorkomen van rooktontwikkeling naar buiten toe

  • het blussen van de brand binnen de Scover door de zelfactiverende bluscapsule

Daarom heeft de Veiligheidsregio Haaglanden de Scover, onder voorwaarde van een professionele, veilige plaatsing en voldoende toezicht, geaccepteerd als alternatief voor  een bouwkundige oplossing in die situaties waar dit niet haalbaar is. Zo draagt de Scover bij aan een beheerste omgeving.

Testrapport KIWA


Rapport Warrington Fire Gent


Rapport VeiligHeidsRegio