BESTEL DE SCOVER VIA UW DEALER DEALERLIJST

GELIJKWAARDIG AAN BOUW- KUNDIGE OPLOSSINGEN RAPPORT

GECERTIFICEERD DOOR KIWA EN WARINGTONFIREGENT CERTIFICATEN 

 brandveilig

 parkeren bij de deur

 eenvoudig in gebruik

 betaalbaar


 

Scover behaalde de tweede plaats bij de 'Innovatieprijs Brandveiligheid 2013'. Tijdens het Congres 'Vat op Brandveiligheid' op 18 april 2013 werd de prijs uitgereikt. Zie voor meer informatie: www.brandpreventieforum.nl.

 

 

Wie zijn wij?

Voor de ontwikkeling van de Scover is intensief samengewerkt door de initiatiefnemers die specifieke kennis bezitten op het gebied van complexe woon-, vervoer- en rolstoelvoorzieningen alsook kennis van de algemeen gebruikelijke voorzieningen, de mogelijke bouwkundige aanpassingen m.b.t. brandveiligheid en analyse van verplaatsing en verplaatsingsbestemmingen met alle beschikbare scootmobielen en rolstoelen inclusief aanpassingen en accessoires.

Voor het ontwerp en productie is ruime kennis voorhanden m.b.t. veiligheidskunde, arbeidshygiëne en ergonomie en jarenlange ervaring op het gebied de verwerking van textiel en aluminium. Voor specifieke deskundigheid op het gebied van brandveiligheid is samengewerkt met een adviesbureau en certificerende instellingen.

Tot slot werken we samen met één van de meest innovatieve ontwerpers op het gebied van communicatie gericht op het gedrag in het dagelijks verkeer in relatie tot de specifieke doelgroep senioren.

Door optimale samenwerking tussen de diverse disciplines hopen we met Scover een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame participatie van scootmobielgebruikers in de maatschappij.